Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Schoolleiding

De school kent een eindverantwoordelijk schoolleider, de rector, die integraal verantwoordelijk is voor het Maartenscollege. De rector geeft leiding aan de centrale directie van de school. Tot de centrale directie behoren naast de rector, de teamleider onderwijs, tevens plaatsvervangend rector en de directeur van de Internationale School.

 

De locatie Hemmenlaan is organisatorisch ingedeeld in vier teams die elk worden geleid door een teamleider. De teamleider onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs op locatie Hemmenlaan en geeft leiding aan de teamleiders van de teams MAVO, HAVO, VWO en TTO. De Internationale School kent naast de directeur eén teamleider. Samen met de IB-coördinator vormen zij de leiding van de ISG.
 

 

Drs. T.M.G. Zipper 
rector

 

  • Integraal verantwoordelijk voor het
    Maartenscollege

 

 


 

 

 

 

 

 


 

M.B. Weston

 

Head ISG

 

 

  • Leiding International School Groningen

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Drs. L.T. Tillema

  teamleider onderwijs, plv. rector

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  S.G.W.B.M. Louwes
  teamleider MAVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 S.J.C. Schuurman

 teamleider HAVO

 

 


 

 

 J.M. Knoester
 teamleider tweetalig HAVO en VWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Drs. M.T.A. van der Zee
 teamleider VWO

 

 


 

  J.S. Eschweiler
  teamleider International School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I.van der Brug
teamleider facilities

 


 

 Directiesecretaresse

 Mevr. J. Reitsema

 Directiescretariaat