Kwaliteitsoordeel 2020: alle seinen op groen voor het Maartens!

Volgens de onderwijsresultaten 2020 van Inspectie van het Onderwijs komen op het Maartens veel leerlingen hoger uit dan hun basisschooladvies. Er blijven weinig leerlingen zitten en ook de slagingspercentages zijn goed. Hier zijn wij best een beetje trots op.

Vergelijk hier zelf onze school met andere scholen in de regio.

Of bekijk/download de onderwijsresultaten 2020 van het Maartens, opgesteld door Inspectie van Onderwijs.