Maartens scoort wederom boven de norm

De Onderwijsresultaten zijn weer gepubliceerd via het Inspectie School Dossier (ISD). Omdat er, vanwege de coronacrisis, onvoldoende gegevens over het centraal examen zijn, is het oordeel over de resultaten in 2022 gebaseerd zijn op de overige drie indicatoren: de positie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (R1), de onderbouwsnelheid (R2) en de bovenbouwsnelheid (R3).
Het Maartenscollege scoort net als vorig jaar op alle drie indicatoren boven de norm en daar zijn we super trots op!