Afgelopen week gingen leerlingen van vwo 5 op excursie naar de Breebaartpolder, één van de weinige getijdengebieden in ons land, bij de Dollard.

De leerlingen voerden veldonderzoek uit, namen watermonsters op verschillende plekken en probeerden verbanden te leggen tussen biologische en chemische aspecten.

Vandaag is de uitwerkdag, waarbij o.a. de watermonsters geanalyseerd worden m.b.v. titraties. Een leerzame ervaring en een mooie samenwerking tussen de vakken biologie en scheikunde!