Hoe verlopen de lessen?

Sofia, Silke, Irene, Sven en Jaslene vertellen er over.