Debatdag havo5 wederom een succes

Na een gedegen voorbereiding was het donderdag 21 december zover. De jaarlijks terugkerende debatdag voor havo vijf. Enigszins gespannen kwamen de leerlingen de klassen binnen om kwart over acht. Na twee rondes beleidsdebatten over armoede, de rechtsstaat en het onderwijs volgde er een ronde met waardedebatten over uiteenlopende thema’s. Na de middag vond het finale lagerhuisdebat plaats.

Twintig debattoppers uit havo5 namen het tegen elkaar op over de volgende stellingen:

  • De prestaties van leerlingen op de middelbare school gaan achteruit door (het gebruik van) mobiele telefoons.
  • Het is logisch dat het aantal burn-outs onder jongeren toeneemt: er wordt te veel gevraagd van leerlingen op de middelbare school.

Er werd scherp en bij tijd en wijle verhit gedebatteerd. De deskundige jury bestaande uit Senta Schuurman, Hans Boers en Paulus de Groot besloot uiteindelijk Frank Kremer uit te roepen tot de winnaar van de debatdag. Gedeeld tweede werden Tom van der Steege en Hannah Holstein. Als derde eindigde Rens Feenstra.

Zelfs over de uitslag werd nog lang gedebatteerd. Al met al een geslaagde dag dankzij de inzet van onze leerlingen en collega’s.

2018-01-16T11:46:50+00:00 2017/12/21|