Als je het aanmeldingsformulier hebt ingestuurd (digitaal of per post), ontvang je een brief met de bevestiging van ontvangst. Je aanmelding moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. Er is geen loting. Iedereen die is aangemeld met een passend advies van de basisschool is in principe toegelaten. Daarna gaan we elke aanmelding bespreken met de leerkracht van de basisschool. Voor 1 mei krijg je van ons weer bericht over de stand van zaken. We maken voor 1 juni de definitieve plaatsing in een klas bekend.