Je aanmelding moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. Zijn er meer aanmeldingen dan het maximaal aantal beschikbare plaatsen (200) dan wordt er geloot onder het toeziend oog van een notaris. Helaas laat ons schoolgebouw het niet toe om met meer dan zeven brugklassen te starten. Daarom verwelkomen wij voor het schooljaar 2023-2024 maximaal 84 leerlingen met een mavo/havo-advies en 116 leerlingen met een havo/vwo-advies.

De resultaten van de loting publiceren we op 23 maart 2023 tussen 16:00 en 18:00 op onze website.

De leerlingen hoeven niet te loten: leerlingen van de tweetalige afdeling van de Groningse Scholen Vereniging (GSV); leerlingen van de International School Groningen (ISG); leerlingen die op het moment van inschrijving een broertje of zusje bij ons op school hebben; kinderen van medewerkers van het Maartenscollege en de International School Groningen.

Download Aanmeldbeleid voor brugklas 2023-2024