De maximale groepsgrootte is 31 leerlingen. Vaak zijn het er minder.