De nadruk ligt op het kunnen communiceren in de praktijk. Deze vorm van taalonderwijs is juist toegankelijker voor leerlingen met dyslexie dan het moeten leren van vreemde talen als schoolvakken waar schrijffouten zwaarder tellen.