Het ondersteuningsteam organiseert de extra ondersteuning van leerlingen die verder gaat dan de begeleiding van de mentor. Elke afdeling in de school heeft een ondersteuningscoördinator en een leerlingcoördinator. Zij verzorgen de dingen die leerlingen nodig hebben zoals extra tijd, vergrote teksten, formulebladen etc. Leerlingen die om psychische redenen extra zorg nodig hebben worden ook door het ondersteuningsteam begeleid.