In Nederland gaat 18% van de leerlingen naar het vwo en dit percentage is stijgend. Bij ons volg je in de onderbouwklassen het vwo binnen het Middle Years Programme. Het hoogst haalbare niveau in het MYP is hoger dan VWO-niveau. Op andere IB Worldschools wordt dat niveau door niet meer dan 5% van de leerlingen behaald.

De lessen zijn dus vakinhoudelijk uitdagend en worden bovendien voor een groot deel in het Engels gegeven, waardoor je gaandeweg tweetalig wordt.

Alle leerlingen in de onderbouw volgen het Maartensuur, met een wisselende keuze aan verrijking en verbreding. Voor leerlingen die nog meer willen en kunnen dan dit brede basisaanbod, verzorgen we in de villa maatwerktrajecten. Hoogbegaafde leerlingen krijgen daar de ruimte om aan eigen projecten te werken, in een groep ontwikkelingsgelijken of alleen. Ook ondersteuning specifiek voor hoogbegaafden is daar mogelijk.