Niemand wordt buitengesloten en iedereen is welkom, ongeacht het inkomen van de ouders. De TTO bijdrage is € 375 per jaar, bovenop de vrijwillige ouderbijdrage. De TTO bijdrage is nodig voor het lidmaatschap van organisaties zoals Nuffic en de IBO, extra lesmateriaal en aan extra scholingen voor docenten zowel in het MYP als in het lesgeven in het Engels. Er is een sluitende regeling voor iedereen die moeite heeft met de hoogte van de TTO bijdrage.