Gemeente Groningen breidt uit in onderwijsaanbod

Per 1 januari 2019 is de fusie van Haren met Groningen en Ten Boer een feit. De gemeente Groningen breidt vanaf dat moment haar onderwijsaanbod uit op gebied van middelbaar internationaal en tweetalig onderwijs met de International School Groningen en het Maartenscollege. Beide scholen sluiten nauw aan bij het primair tweetalig onderwijs, dat de gemeente reeds kent en leveren een goede bijdrage aan toekomstgericht onderwijs.

Internationaal onderwijs

Al zeventien jaar biedt het Maartenscollege in Haren tweetalig onderwijs aan haar leerlingen. Internationalisering staat op het Maartens hoog in het vaandel. Onze samenleving wordt steeds internationaler en een goede talenkennis en internationale ervaringen lijken hierin onmisbaar. Tevens is het belangrijk een open houding te hebben naar andere achtergronden; andere culturen leren kennen en begrijpen.

Tweetalig Onderwijs op het Maartens betekent niet alleen dat een leerling de helft van de lessen in het Engels krijgt, het betreft ook een geheel ander onderwijsprogramma. Dit internationale programma heet het International Baccalaureate Middle Years Programme, ofwel IBMYP. Het is een program­ma dat in de hele wereld op een groot aantal middelbare scholen gevolgd wordt. Ook de International School (ISG) werkt met dit programma.

Revolutie in het Nederlandse onderwijs

In september is het Maartenscollege als eerste school in Nederland gestart met het invoeren van het MYP op de Nederlandse afdeling. Alle eerstejaars leerlingen krijgen op de nieuwe manier les. Leerlingen krijgen in  het MYP alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om de leerling op te leiden voor een beroep dat nu nog niet bestaat, in een toekomst die sterk verandert.

Betere aansluiting Wetenschappelijk Onderwijs

De combinatie tussen Tweetalig onderwijs en MYP is een uitstekende voorbereiding op het Wetenschappelijk Onderwijs, maar daarnaast ook op het bedrijfsleven. De focus ligt namelijk niet op kennis, maar op vaardigheden om kennis te ondersteunen. Vaardigheden die een beroep in de toekomst vereisen. “In vergelijking tot andere studiegenoten, krijgen wij van onze leerlingen met een MYP of TTO achtergrond terug dat hun opleiding nauw aansluit op het Wetenschappelijk Onderwijs’, aldus Elisabeth de Boer teamleider Tweetalig Onderwijs.