Aanmelden?
Naar de brugklas
Belangrijke data
Veel gestelde vragen
Neem contact met ons op

Belangrijke data

Online kennismakingssessies

15 januari, 1 en 18 februari en 11 maart

Wil je weten of ons tweetalig en internationaal onderwijs bij jou past? Schrijf je dan in voor een van onze algemene online kennismakingssessies, via scholenmarktgroningen.nl

Onlinessessies over Extra ondersteuning

20 januari, 9 februari en 3 maart

Ondersteuning is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld in geval van dislexie, extra begeleiding bij executieve vaardigheden en persoonlijke trajecten binnen passend onderwijs.

Inschrijven hiervoor via scholenmarktgroningen.nl

Online Maartensdag

Woensdag 27 januari

Kom interactief kennismaken met het Maartenscollege. Voor ouders en leerlingen groep 8.

Meer informatie volgt binnenkort

Maartensmiddagen

2, 18 februari en 3 maart

Leerlingen van groep 8 kunnen op deze middagen enkele lessen op het Maartens volgen, om de sfeer te proeven en te kijken of het Maartens bij jou past.

Meer informatie volgt binnenkort.