Maartenscollege introduceert het vak ‘Toekomst’

Het Maartenscollege in Haren, Groningen gaat het vak ‘toekomst’ aan haar curriculum toevoegen. De lessen geschiedenis geven al een goede context aan kinderen om de wereld om hun heen beter te begrijpen. Daar wordt nu de toekomst aan toegevoegd. Doel is om leerlingen vertrouwd te maken met snel veranderende wereldbeelden. Ze leren zo hoe ze met een positieve en kritische houding duurzaam bij kunnen dragen aan hun eigen toekomst. In de toekomstlessen worden geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook vakken als economie, ICT, biologie, maatschappijleer en levensbeschouwing met elkaar vervlochten.

“Geschiedenis is natuurlijk een machtig vak om veel ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen”, aldus rector Freek Polter. “Maar een omvattende blik op de toekomst mag eigenlijk niet ontbreken in onze snel veranderende wereld”. Hij wijst op de toenemende populariteit van op de toekomst gerichte lessen, zoals die van DWDD Universtity. “Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat we in het basis- en voortgezet onderwijs meer tijd besteden aan terugkijken dan aan voortuitkijken”. Om die reden wil het Maartenscollege het vak ‘toekomst’ introduceren. Een vak dat naadloos aansluit bij de nieuwe onderwijsmethode van de school, waarbij alle

21e-eeuwse vaardigheden worden aangeleerd. Denk hierbij aan kritisch denken, probleemoplossend vermogen en computational thinking. De focus ligt naast kennis ook op vaardigheden om die kennis te ondersteunen. Freek Polter verwacht dat zijn leerlingen de stof zo gemakkelijker kunnen toepassen en daarmee vaardiger, en dus klaar voor de toekomst, zijn school zullen verlaten.

Als voorproefje op de toekomstlessen worden in maart voor alle geïnteresseerden tussen 11 en 111 jaar toekomstcolleges georganiseerd. Die zullen gaan over virtual reality, kunstmatige intelligentie, Google en de ruimtevaart. Ze worden gegeven door specialisten op die gebieden, bijgestaan door de docenten van Maartenscollege. Vanaf september 2019 krijgen de lessen in toekomst een vaste plek in de lesprogramma’s van mavo, havo en vwo.