Vrijdag 30 november organiseert het Maartenscollege een lesjesochtend voor leerlingen uit groep 8. Leerlingen maken tijdens de lesjes kennis met de nieuwe onderwijsmethode van de school. Vorig jaar zag het Maartenscollege het aantal deelnemers al stijgen. Dit jaar hebben meer dan zeshonderd basisschoolleerlingen zich aangemeld, de belangstelling is dus groot.

Het Maartenscollege is dit jaar gestart met het invoeren van een nieuwe onderwijsmethode; het Middle Years Programme (MYP). Het betreft een internationale didactiek die inmiddels al zeventien jaar met succes in het Tweetalig Onderwijs van de school wordt ingezet.

Leerlingen krijgen in  het MYP alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om de leerling op te leiden voor een beroep dat nu nog niet bestaat, in een toekomst die sterk verandert.