Wederom hebben we twee leerlingen die met hun profielwerkstuk de finale van de Carmel Award hebben bereikt: het zijn Hannah Holstein en Jennifer Seubring. De meiden hebben na een zeer grondige literatuurstudie op een rijtje gezet wat er heden ten dage mogelijk is met betrekking tot embryoselectie en genetische manipulatie bij de mens. Er blijkt – zeker in de nabije toekomst – al heel veel mogelijk te zijn, maar gelukkig (!) mag niet overal wat technisch mogelijk is.

Zonder zichzelf uit te laten over de dilemma’s die de mogelijkheden met zich meebrengen, laten zij middels een uitgebreide enquête onder verschillende generaties zien dat de ethiek in deze zeer veranderlijk is. Wellicht daarom heeft de nominatiecommissie van de Carmel Award uit alle ingezonden havo-profielwerkstukken van alle Carmelscholen dit profielwerkstuk, getiteld Sleutelen aan het DNA,  gekozen als een van de vier beste. Het is niet  alleen op hoog niveau geschreven, maar behelst ook sociaal-maatschappelijke problematiek waarover hard nagedacht moet worden.

Op 13 april verdedigen Jennifer en Hannah hun profielwerkstuk in Raalte, ten overstaan van de jury en de andere genomineerden en strijden zij zodoende met de andere finalisten om de felbegeerde Carmel Award.

Wim van Everdink (trotse begeleider)