Op het Maartenscollege werken we op vwo 4, vwo 5 en TTO 4 met EBC*L. EBC*L staat voor European Business Competence Licence.  De afgelopen jaren heeft een tiental leerlingen het examen voor certificaat A met goed gevolg afgelegd. De meeste leerlingen in het Nederlands, maar ook een aantal in het Engels. Hulde en complimenten aan Josien Meijer, Tristan Vos, Harm-Luit Wiersma, Jasper Simmeren en Just van der Steur met het behalen van het A-certificaat. Donderdag 19 april overhandigde Freek Polter, rector a.i., hen het officiële certificaat.

Met EBC*L wordt een internationaal erkende standaard voor bedrijfseconomische scholing vastgelegd. Het is een systeem van toetsing en certificering. Het garandeert dat iedereen die het EBC*L certificaat kan overleggen, beschikt over de in het bedrijfsleven en management minimaal vereiste bedrijfskundige basiskennis. Dit onafhankelijk van de vraag in welk land, respectievelijk in welk EBC*L examencentrum, het examen behaald is. Om te slagen moet de leerling 75% van totaal te behalen punten halen.

EBC*L op het Maartens

De reden dat op het Maartenscollege wordt gewerkt met EBC*L komt voort uit de behoefte te werken aan:

  • Meer accent op ondernemerschap
  • Loopbaan, oriëntatie en begeleiding
  • Betekenis en toegankelijkheid van het vak M&O
  • Internationalisering
  • Verhogen resultaten
  • Ontwikkeling examenprogramma
  • Differentiatie
  • Doorlopende leerlijn

Bedrijfseconomie nieuw in curriculum

80% procent van de inhoud van M&O en EBC*L komt met elkaar overeen. De resterende 20% gaat specifiek over ondernemerschap. Met ingang van het nieuwe schooljaar verandert het programma van M&O en heet dan bedrijfseconomie. Dit vernieuwde programma heeft nog meer overeenkomsten met EBC*L.

EBC*L wordt aangeboden buiten de reguliere M&O lessen om. Het behalen van certificaten is bedoeld voor leerlingen die meer uit het vak willen halen en daarvoor ook een extra inspanning willen leveren. Bovendien halen leerlingen (externe) certificaten als aanvulling op hun diploma.

Meer dan een passend diploma

Het Maartenscollege vindt het belangrijk leerlingen meer mee te geven dan alleen een passend diploma. Zo biedt zij onder andere EBC*L; aanvullende lesstof (ook in het Engels) die verdieping geeft aan het vak M&O (en straks bedrijfseconomie) en die de wereld van het ondernemerschap naar binnen haalt. Vanaf het nieuwe schooljaar zal EBC*L al in de derde klassen van alle afdelingen worden aangeboden, zodat er al in de onderbouw een begin wordt gemaakt met de aspecten van ondernemerschap. Ook gaat het Maartencollege aan de slag met certificaat-C. Dit certificaat wordt aangeboden aan vwo-plus leerlingen. Certificaat-C is op Hbo-niveau en kan alleen worden gevolgd in het Engels. Ook is het mogelijk dit certificaat, dat in tegenstelling tot de certificaten An en B niet wordt afgesloten met een examen, maar met een portfolio-opbouw, te combineren met het profielwerkstuk.