Leerlingenraad en MR

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen binnen de school, die opkomt voor de belangen van jou. Wij praten met de schoolleiding als er problemen zijn onder de leerlingen. Bijvoorbeeld als het lesrooster onhandig is. Of als je iets mist in wat je in de kantine kunt kopen.

We praten ook mee over het onderwijs. Om je een voorbeeld te geven: vanaf schooljaar 2020/2021 heeft de school een nieuw profiel: internationaal voor iedereen. Ook wij als leerlingenraad hebben hierover meegedacht. Wij hebben hierbij bekeken wat het beste is voor de leerlingen en voor de school. Natuurlijk zijn dit belangrijke beslissingen, en het is fijn dat we hier als leerlingen ook over mee kunnen en mogen praten.

Momenteel hebben wij in de leerlingenraad 17 leerlingen. Zij komen uit alle jaarlagen en niveaus van de school. Er zijn leerlingen van de ISG (internationale school), het TTO (tweetalig onderwijs) en uit de gewone opleiding (mavo, havo en vwo). Wij zijn er trots op dat alle jaarlagen en niveaus vertegenwoordigd zijn.

Je kunt de leerlingenraad bereiken op het mailadres lera@maartens.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Als leerling kun je ook meedoen aan de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders, medewerkers en leerlingen. De MR let erop dat medewerkers en leerlingen de school prettig, stimulerend en veilig vinden. Ook controleert de MR de schoolleiding op de uitvoering van het beleid. Elke maand is er een overleg waarin nieuwe plannen van de schoolleiding worden besproken. De MR kan ook zelf plannen bedenken die het leren en leven in de school verbeteren.

Veilige leeromgeving

Het Maartenscollege werkt iedere dag aan een veilige, prettige en sociale leeromgeving voor iedereen. Daarom hebben we nauw contact met onze leerlingen. We benaderen je positief, actief en motiverend. We gaan er vanuit dat je een actieve werkhouding hebt. Dat betekent onder andere: op tijd op school komen en je huiswerk maken.

Bij de aanmelding gaan je ouders of begeleiders akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden.