Onderwijsresultaten 2021

De Onderwijsresultaten zijn weer gepubliceerd via het Inspectie School Dossier (ISD). Vanwege de coronacrisis ging het centraal examen in 2020 niet door. Omdat er onvoldoende gegevens over het centraal examen zijn, is het oordeel over de resultaten in 2021 gebaseerd zijn op de overige drie indicatoren: de positie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (R1), de onderbouwsnelheid (R2) en de bovenbouwsnelheid (R3). Het Maartenscollege scoort op alle indicatoren boven de norm en daar zijn we best trots op.

››Download het volledige rapport‹‹