Vrijdag 22 juni
Leerlingen van 5 vwo namen deel aan ‘de werkplaats over migratievraagstukken, kinder- en mensenrechten’. Onder leiding van Carla van Os, universitair docent ‘kinderen en recht (RUG), werden er problemen gesignaleerd en werd er gezocht naar oplossingen voor de toekomst.

In de pauze kwam dokter Bartolo van Lampedusa langs en vertelde zijn indrukwekkende verhaal over 300.000 vluchtelingen die hij, levend of dood, allen heeft moeten zien. Hij gaf het belang aan om al deze mensen op de vlucht een naam te geven.

Later in de middag voeren de leerlingen mee op een vluchtelingenboot. Tijdens de boottocht vertelde een Egyptische vluchteling hoe het was om te vluchten. Op de boot mochten nu veertig mensen meevaren. Ooit vluchtten meer dan tweehonderd mensen op dezelfde boot.

Zaterdag 23 juni
Zaterdagmiddag was de Martinikerk open en konden bezoekers langs de Wall of Hope lopen. Deze muur groeide door de inbreng van bezoekers, maar ook doordat internationale gasten gedichten en schilderijen meebrachten. Binnen twee dagen stond aan beide zijden een muur.

Aan het einde van de middag werden tijdens een ceremonie de “Levende Stenen” uitgereikt. Deze prijs werd dit jaar gegeven aan  jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor vluchtelingen.

Tijdens deze ceremonie zong het Maartenskoor, onder leiding van Liesbeth Betten,  “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”. Vervolgens mengde het koor zich met de mensen van het koor van de BBB-boot.

We kunnen terugkijken op een waardevolle bijdrage van het Maartenscollege aan dit weekend. De contacten die gelegd zijn zullen zeker een vervolg hebben.

Voor een uitgebreid verslag in woord en beeld kan je ook kijken op www.inlia.nl