Veelgestelde vragen

Je hoeft nog geen Engels te spreken om op het Maartens te starten. De leerlingen leren het Engels op een natuurlijke manier door te spreken en te luisteren. Je krijgt vier lesuren Engels per week en wanneer je nog extra ondersteuning Engels nodig hebt, krijg je dat tijdens het Maartensuur.

De nadruk ligt op het kunnen communiceren in de praktijk. Deze vorm van taalonderwijs is juist toegankelijker voor leerlingen met dyslexie dan het moeten leren van vreemde talen als schoolvakken waar schrijffouten zwaarder tellen.

Je doet sommige dingen alleen en andere dingen samen. Maar je krijgt altijd een persoonlijke beoordeling, want het gaat om jouw ontwikkeling!

De maximale groepsgrootte is 31 leerlingen. Vaak zijn het er minder.

Leerlingen met een mavo of mavo/havo advies komen in de dakpan mavo/havo. Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwo advies komen in de dakpan havo/vwo.

In Nederland gaat 18% van de leerlingen naar het vwo en dit percentage is stijgend. Bij ons volg je in de onderbouwklassen het vwo binnen het Middle Years Programme. Het hoogst haalbare niveau in het MYP is hoger dan VWO-niveau. Op andere IB Worldschools wordt dat niveau door niet meer dan 5% van de leerlingen behaald.

De lessen zijn dus vakinhoudelijk uitdagend en worden bovendien voor een groot deel in het Engels gegeven, waardoor je gaandeweg tweetalig wordt.

Alle leerlingen in de onderbouw volgen het Maartensuur, met een wisselende keuze aan verrijking en verbreding. Voor leerlingen die nog meer willen en kunnen dan dit brede basisaanbod, verzorgen we in de villa maatwerktrajecten. Hoogbegaafde leerlingen krijgen daar de ruimte om aan eigen projecten te werken, in een groep ontwikkelingsgelijken of alleen. Ook ondersteuning specifiek voor hoogbegaafden is daar mogelijk.

Vanaf de brugklas leer je zelf experimenten te doen bij science en je onderzoekt patronen bij wiskunde. Bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde zoek je zelf uit wat het verhaal is achter de feiten in het nieuws. In het vak Design krijg je kennis en vaardigheden om van alles te ontwerpen, van een bijzonder hoesje voor je telefoon tot een nieuwe inrichting van je kamer en van een vogelhuisje tot een op afstand bestuurbare auto. Dat zit allemaal in het IB Middle Years Programme.

Na havo 5 en na TTO-vwo 4 kun je naar de ISG om verder te gaan in het Diploma Programme. Er zijn wel toelatingsexamens voordat je wordt toegelaten en het schoolgeld op de ISG is hoger.

Als dat nodig is en er is plaats in een klas, dan is wisselen tussen de klassen mogelijk.

Niemand wordt buitengesloten en iedereen is welkom, ongeacht het inkomen van de ouders. De TTO bijdrage is € 375 per jaar, bovenop de vrijwillige ouderbijdrage. De TTO bijdrage is nodig voor het lidmaatschap van organisaties zoals Nuffic en de IBO, extra lesmateriaal en aan extra scholingen voor docenten zowel in het MYP als in het lesgeven in het Engels. Er is een sluitende regeling voor iedereen die moeite heeft met de hoogte van de TTO bijdrage.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkklas op school van 15.15 tot 17.00 uur. Je kunt je aanmelden voor één, twee of drie dagen per week. Een dag kost dan 25 euro per maand. Tijdens het Maartensuur is er extra begeleiding zonder kosten.

Het ondersteuningsteam organiseert de extra ondersteuning van leerlingen die verder gaat dan de begeleiding van de mentor. Elke afdeling in de school heeft een ondersteuningscoördinator en een leerlingcoördinator. Zij verzorgen de dingen die leerlingen nodig hebben zoals extra tijd, vergrote teksten, formulebladen etc. Leerlingen die om psychische redenen extra zorg nodig hebben worden ook door het ondersteuningsteam begeleid.

Leerlingen die nu aan de brugklas beginnen en de onderbouw tweetalig hebben doorlopen, kunnen die tweetaligheid ook in de bovenbouw vasthouden. Ze schrijven bijvoorbeeld hun profielwerkstuk in het Engels en kunnen het eindexamen Engels ook op het hogere IB-niveau doen.

Het feit dat deze discussie op de universiteit wordt gevoerd, onderstreept juist hoe belangrijk Engels is geworden. We zien ook steeds meer beroepen waarvoor je een mbo- of hbo- diploma nodig hebt én waar het belangrijk is om Engels te spreken. Denk alleen al aan de horeca en al die miljoenen toeristen die ons land ieder jaar bezoeken. Tweetalig onderwijs is echt de beste voorbereiding op de samenleving van morgen. En vergeet niet: Nederlands is voor ons even belangrijk als Engels!

Als je het aanmeldingsformulier hebt ingestuurd (digitaal of per post), ontvang je een brief met de bevestiging van ontvangst. Je aanmelding moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. Er is geen loting. Iedereen die is aangemeld met een passend advies van de basisschool is in principe toegelaten. Daarna gaan we elke aanmelding bespreken met de leerkracht van de basisschool. Voor 1 mei krijg je van ons weer bericht over de stand van zaken. We maken voor 1 juni de definitieve plaatsing in een klas bekend.

Rondom onze school staan prachtige grote bomen, er is veel groen en het is veilig. Op het schoolplein komen geen auto’s, brommers of fietsen. Je kunt dus lekker op het plein zitten om te praten en chillen met je vrienden, of om een potje te tafeltennissen, of gewoon om lekker even uit te rusten. Je fiets of scooter staat in een bewaakte stalling voor de school. Auto’s worden ook voor de school geparkeerd.

Op het Maartens hebben we twee soorten brugklassen: een mavo/havo-brugklas en een havo/vwo- brugklas. In welke brugklas je komt, hangt af van het advies van jouw juf of meester van groep 8 en van je CITO-score.

Op het Maartenscollege heeft iedere klas een eigen mentor. Een mentor is een docent die je met van alles op school helpt. Op de meeste vragen kan je mentor je een antwoord geven. In de eerste weken op het Maartens helpt je mentor je om je weg te vinden op school en legt hij bijvoorbeeld uit hoe je een agenda gebruikt. Ook kijkt je mentor samen met jou naar hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken, en of je extra hulp nodig hebt.

Moet je Engels al goed zijn als je naar het Maartens wilt? Nee hoor! We gaan het je leren. Natuurlijk in de lessen Engels, maar ook tijdens andere vakken. Je leert hier juist van het doen!

Als je een woord niet kent in het Engels, mag je het ook in Nederlands zeggen. Dat is helemaal oké. Maar we merken dat alle leerlingen snel beter worden in het Engels omdat ze het iedere dag gebruiken. En als je toch extra ondersteuning bij Engels wilt dan kun je dat ook nog tijdens het extra lesuur (onderdeel van het rooster) krijgen.

Het Maartens is misschien best iets groter dan jouw basisschool. Bij elk vak zit je in een ander lokaal. Welk lokaal? Dat vind je op het lesrooster. Gelukkig heb je de tijd om te wennen aan de nieuwe lokalen tijdens de introductieweken. Je mentor helpt je. En natuurlijk zijn er altijd leerlingen van andere klassen die je de weg willen wijzen! Je zult zien: je vindt heel snel je weg in de hele school.

Een nieuwe school is best spannend. Daarom nodigen we je al voor de zomervakantie uit om kennis te maken met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. Zo gaat de spanning snel over, omdat je zult zien dat alle andere kinderen het ook best spannend vinden. Je mentor vertelt je dan ook alles wat je moet weten voor na de vakantie.

Na de zomervakantie ga je je nieuwe klasgenoten beter leren kennen en maak je kennis met de school. Wat je dan doet? Natuurlijk allemaal spelletjes en opdrachten. Vooral veel samen met je klas en in de school. Want daar gaat het om: elkaar en de school beter leren kennen. Je maakt ook afspraken met de klas en met je mentor over het komend schooljaar en maakt een begin met je portfolio. Wat dat is? Dat leggen we je dan allemaal uit!

Je sluit de week af met een openingsviering, waarbij je ouders en broertjes en/of zusjes ook welkom zijn.

Tijdens de kennismakingsdag vertelt je mentor wat je allemaal nodig hebt en krijg je een handig boodschappenlijstje mee voor thuis. Op dat lijstje staan onder andere een agenda, een goede, stevige tas voor je boeken, schriften (ruitjes en lijntjes) en een multomap. Ook kaftpapier voor je schoolboeken is handig om te kopen!

Nee! Dat hoeft gelukkig niet. Aan het begin van het schooljaar krijg je al je boeken in één keer. De rest van het schooljaar kijk je de avond voordat je naar school gaat, welke vakken je de volgende dag hebt. Je pakt dan je tas in met de boeken die je die dag nodig hebt.

Iedereen op het Maartens heeft een eigen kluisje. Hier kun je bijvoorbeeld je jas en je gymspullen in doen, zodat je die niet de hele dag mee hoeft te nemen.