Nieuw vanaf komend schooljaar!

MYP, een internationale didactiek die in het Tweetalig Onderwijs wordt toegepast, is vanaf schooljaar 2018-2019 ook te vinden op de Nederlandse afdeling. Groep 8 leerlingen die een uitdagende vorm van onderwijs zoeken, maar geen TTO willen doen, kunnen naar het Maartens MYP in het Nederlands.

Al bijna 15 jaar biedt het Maartenscollege in Haren tweetalig onderwijs aan haar leerlingen. Internationalisering staat op het Maartens hoog in het vaandel. Onze samenleving wordt steeds internationaler en een goede talenkennis en internationale ervaringen lijken hierin onmisbaar. Tevens is het belangrijk een open houding te hebben naar andere achtergronden; andere culturen leren kennen en begrijpen.

Tweetalig Onderwijs op het Maartens betekent niet alleen dat een leerling de helft van de lessen in het Engels krijgt, het betreft ook een geheel ander onderwijsprogramma. Dit internationale programma heet het International Baccalaureate MiddleYears Programme, ofwel MYP. Het is een program­ma dat in de hele wereld op een groot aantal middelbare scholen gevolgd wordt. Ook de International School (ISG) werkt met dit programma.

Leerlingen krijgen in  het MYP alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om de leerling op te leiden tot een zelfstandige wereldburger.

Op dinsdag 28 november staat de eerste kennismaking op het Maartens gepland. Er wordt dan uitgebreid gesproken over het onderwijsaanbod en MYP in het bijzonder. Aanmelden kan via https://maartenscollege.nl/agenda/.

2017-12-04T13:39:02+00:00