Wat een warme meiweek hebben we achter de rug. Zo warm, dat we genoodzaakt waren om het rooster vorige week woensdag, donderdag en vrijdag aan te passen en dat terwijl de zomer nog niet is begonnen. Ik kijk desalniettemin terug op een mooie week, waarin ook veel op het programma stond.

Vorige week maandag maakten de havo5-leerlingen hun laatste examen biologie. Dinsdag had onder andere havo4 een CKV-dag hier op school. Een dag met verschillende workshop, waarvoor leerlingen zich konden inschrijven. Van zeefdrukken tot een workshop rappen en dan zie je ook op dat gebied wat voor talenten we hier op school hebben. Leerlingen uit havo3 hebben vanuit het vak aardrijkskunde deelgenomen aan de stadswandeling. Mooie projecten, die naast alle lessen ook plaatsvinden.

Er liggen nog vier lesweken voor ons en daarna sluiten we een aantal vakken af met een toets in de toetsweek. Voor de leerlingen uit havo2 en havo3 ben ik op dit moment aan het inventariseren wat de toetsstof voor elk vak is. Ik zal dit uiterlijk twee weken voor de start van de toetsweek aan jullie verspreiden.

En tijdens het goed afsluiten van een schooljaar zijn de voorbereidingen voor het volgende jaar al weer in volle gang. Voor het einde van het schooljaar ontvangt u nog een laatste nieuwsbrief vanuit de school.

Ik eindig deze nieuwsbrief met een vooruitblik:

 • Woe-do 5-6 juni, eerste afname rekentoets havo4
 • Vr 7 juni, derde herkansing rekentoets havo5
 • Woe 13 juni, de uitslag van CE1
 • Vr 15 juni, excursie biologie havo4
 • Ma 18 juni, start CE2
 • Ma 18 t/m vr 22 juni, herkansingen havo4 + herprofilering OB
 • Vr 22 juni, sportdag havo4
 • Vr 29 juni, uitslag CE2
 • Ma 2 t/m vr 6 juli, toetsweek schoolbreed
 • Donderdag 5 juli, diploma-uitreiking

Na de toetsweek:

 • Di 10 juli, eindrapportage
 • Di 10 juli, toetsen ophalen
 • Woe 11 – do 12 juli, eindrapportvergadering
 • Woe 11 t/m vr 13 juli, AfterTAP
 • Vr 13 juli, sportdag havo3 (alle derdejaars)
 • Ma 16 juli 09.00 uur, aanvraag revisie deadline
 • Ma 16 juli, rapport ophalen & boeken inleveren

Dit was het voor nu, graag tot de volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Senta Schuurman