tto havo

Op het Maartenscollege volg je havo de eerste drie jaar in een tweetalige combiklas van mavo/havo of havo/vwo. Daarna ga je naar havo 4 en kun je na twee jaar je havo-diploma halen. Of je gaat door naar vwo 4.

Lessentabel tto mavo/havo

In de combiklas mavo|havo (leerjaar 1 t/m 3) heb je 31 lesuren per week.
In de brugklas zijn daarvan 11 lessen in het Engels en 19 lessen in het Nederlands. De 31ste les is een lesuur voor extra ondersteuning of extra verrijking (Maartensuur). Dit is in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de keuze.

Vakken in het Engels Aantal uren per week
English 4
Geography 2
Design 2
Music 1
Visual Arts 2
Totaal 11
Vakken in het Nederlands Aantal uren per week
Nederlands 3
Wiskunde 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing en maatschappijleer 1
Science 3
Frans 3
Bewegingsonderwijs 3
Mentorles 1
Totaal 19

Lessentabel tto havo|vwo

In de dakpanklas havo|vwo (leerjaar 1 t/m 3) heb je 31 lesuren per week.
In de brugklas zijn daarvan 19 lessen in het Engels en 11 lessen in het Nederlands. De 31ste les is een lesuur voor extra ondersteuning of extra verrijking (Maartensuur). Dit is in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de keuze.
In de hogere leerjaren neemt het aandeel Engels wat af en het aandeel Nederlands wat toe. (Ben je al voor schooljaar 2020/2021 aan het Maartens begonnen en zijn al je lessen Nederlandstalig? Dan blijft dat zo in de volgende klassen.)

Vakken in het Engels Aantal uren per week
English 4
Geography 2
History 2
Design 2
Music 1
Visual Arts 2
Science 3
Physical and Health Education 3
Totaal 19
Vakken in het Nederlands Aantal uren per week
Nederlands 3
Wiskunde 3
Levensbeschouwing en maatschappijleer 1
Frans 3
Mentorles 1
Totaal 11

Voordat je begint

Na je aanmelding nemen wij contact op met je basisschool om te kijken of je misschien nog wat extra hulp nodig hebt met taal en/of rekenen. Als dat zo is, gaan we daar in het begin van het schooljaar mee aan de slag.

Zit je op de goede plek?

In de eerste en tweede klas kijken we of je op de goede plek zit. Misschien zit je in de mavo|havo-combiklas en past havo|vwo beter bij je. Of juist andersom. Als dat zo is, maak je aan het einde van het schooljaar een overstap. Na leerjaar 3 bepalen we of je verder gaat in havo 4 of vwo 4.

Tweetalig

Vaak wordt gedacht dat internationaal onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is. Maar we zien steeds meer beroepen waarvoor je een mbo- of hbo-diploma nodig hebt én waar het belangrijk is om Engels te spreken. Denk aan werk op de bloemenveiling, in de horeca en in de reisbranche. Door al in het voortgezet onderwijs lessen te volgen in zowel Engels als Nederlands, zijn onze leerlingen veel vrijer om zich in een andere taal uit te drukken.

Vakoverstijgende projecten

Ieder jaar organiseren we op school projecten waaraan meerdere vakken meedoen. Dan wordt goed duidelijk hoe de verschillende vakken met elkaar te maken hebben. Zo’n project doet niet alleen een beroep op je kennis en vaardigheden, maar ook op je creativiteit! Tijdens zo’n project gaan we vaak de school uit: op excursie. Zo leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen en met je hart.
Een mooie bijkomstigheid is dat deze manier van leren goed aansluit op je vervolgstudie. Want ook op het hbo is kennis alleen niet meer genoeg.

In leerjaar 3 doen alle leerlingen een ‘Community Project’ voor hun omgeving.

Havo 4 en 5

Je kiest voor een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.
In klas 5 ga je op reis naar Engeland.
Leerlingen die de tweetalige route hebben doorlopen, kunnen naast het havodiploma ook het IB-examen doen in het vak IB English Language Acquistion.
Met het havodiploma kun je doorstromen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of naar het vwo, of naar het IB Diploma Programme.