Internationaal
Tweetalig (tt)
tt MAVO
tt HAVO
tt VWO
ib DP

Internationaal

De wereld waarin onze leerlingen opgroeien, heeft behoefte aan mensen die niet alleen kennis kunnen opnemen, maar die ook zelf ondernemen. Die zelf oplossingen bedenken, reflecteren, samenwerken, elkaars taal spreken en elkaars perspectief zien. Dit met als doel om jongeren op te leiden voor een beroep dat nu nog niet bestaat, in een toekomst die sterk verandert. Wij geloven dat onderwijs daar een belangrijke basis in legt.

Daarom is het Maartenscollege een International Baccalaureate (IB) World School, waarbij het onderwijs is gericht op onderzoeken, oplossingen bedenken, uitleggen wat je hebt gedaan aan anderen en ideeën van anderen combineren met ideeën van jezelf.

We moedigen onze leerlingen aan om praktische verbanden te leggen tussen feitelijke kennis en de echte wereld. Zo verzamelen ze niet alleen informatie, maar zetten deze ook om in acties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen zelf, hun omgeving of de wereld waar we leven. Het resultaat is jonge mensen die creatieve, kritische en reflectieve denkers zijn.

Meer weten over het internationale Middle Years Programme (MYP)? Bekijk onze webinar in het Nederlands (presentatie: Simone Hartholt) of in het Engels (presentatie: Mike Weston).

Tweetalig Onderwijs

Het internationale karakter van ons onderwijs komt sterk naar voren in de meertaligheid, waarbij altijd een aantal vakken in het Engels wordt gegeven.

  • In de combiklas mavo|havo is ten minste 30% van alle lessen in het Engels.
  • In de combiklas havo|vwo is ten minste 50% van alle lessen in het Engels.

Voor het volgen van tweetalig onderwijs vragen we geen extra voorkennis van het Engels. Iedere leerling die groep acht goed heeft afgerond, kan tweetalig onderwijs volgen.

Maatschappelijk betrokken

Jaarlijks organiseert de hele school samen met leerlingen een reis naar een ontwikkelingsland. De laatste jaren is dat Zimbabwe. De leerlingen zelf, maar ook de rest van de school, zamelen geld in voor de reis van de groep. Vorig schooljaar en nu opnieuw, zamelen we ook geld in voor fietsen, zodat leerlingen daar hun school makkelijker kunnen bereiken. Niet iedereen vliegt mee naar Zimbabwe, maar iedereen is betrokken en we doen het samen.

Vervolgopleiding

De nieuwe manier van lesgeven is een goede voorbereiding op het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, maar ook op het bedrijfsleven. De focus ligt niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden om kennis te ondersteunen. Dit zijn vaardigheden die een beroep in de toekomst vereist.

Internationaal onderwijsprogramma

Ons internationale onderwijsprogramma is voor ons gesneden koek, we gebruiken deze al bijna 20 jaar met succes in de tweetalige afdeling van onze school. Uit onderzoek weten we dat de leerlingen die dit programma volgden, beter presteren op het eindexamen.

Vaardigheden

Op een IB World school ontwikkel je vaardigheden die je helpen om een goede plek te verwerven in de maatschappij. Het zogenaamde ‘IB Leerlingprofiel’ is hierbij onze leidraad. Deze bevat tien kenmerken waaraan we dagelijks werken in ons onderwijs.