Internationaal
Tweetalig
tt MAVO
tt HAVO
tt VWO
ib DP

tt MAVO (VMBO-t)

De eerste drie jaar in de onderbouw zit je bij ons in een combiklas MAVO/HAVO. Daarna ga je verder naar MAVO (VMBO-t) 4 , en kun je in één jaar je mavodiploma halen, of je gaat naar HAVO 4.

Mix theorie en praktijk

De MAVO/HAVO op het Maartens is een goede mix tussen praktijk en theorie. Het is een internationaal georiënteerde MAVO-opleiding, waar minimaal 30 procent van alle lessen in het Engels worden gegeven. Zo leer je om zowel Nederlands als Engels vloeiend te spreken en te schrijven. Ook als je bij binnenkomst nog geen woord Engels spreekt. We leggen de nadruk op spreekvaardigheid, want zo pikt iedereen de taal snel op.

Lessentabel MAVO/HAVO

In leerjaar 1 t/m 3 hebben leerlingen 31 lesuren per week.
In de brugklas zijn daarvan 11 lessen in het Engels en 19 lessen in het Nederlands. De 31ste les is een lesuur voor extra ondersteuning of extra verrijking (Maartensuur). Dit kan in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de keuze.

Vakken in het Engels Aantal uren per week
English 4
Geography 2
Design 2
Music 1
Visual Arts 2
Totaal 11
Vakken in het Nederlands Aantal uren per week
Nederlands 3
Wiskunde 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing en maatschappijleer 1
Science 3
Frans 3
Bewegingsonderwijs 3
Mentorles 1
Totaal 19

Voordat je begint

Na je aanmelding nemen wij contact op met je basisschool om te kijken of je misschien nog wat extra hulp nodig hebt met taal en/of rekenen. Als dat zo is, gaan we daar in het begin van het schooljaar mee aan de slag.

Zit je op de goede plek?

In de eerste en tweede klas kijken we of je op de goede plek zit. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de havo|vwo combiklas beter bij je past. Als je dat wilt én kunt, mag je aan het eind van het schooljaar overstappen. Aan het eind van leerjaar 3 bepalen we samen of je verder gaat in mavo 4 of in havo 4.

Tweetalig

Vaak wordt er gedacht dat internationaal onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is. Maar we zien steeds meer beroepen waarvoor je een mbo- of hbo-diploma nodig hebt én waar het belangrijk is om Engels te spreken. Denk aan werk op de bloemenveiling, in de horeca en in de reisbranche. Door al in het voortgezet onderwijs lessen te volgen in zowel Engels als Nederlands, zijn onze leerlingen veel vrijer om zich in een andere taal uit te drukken.

Vakoverstijgende projecten

Ieder jaar organiseren we op school projecten waaraan meerdere vakken meedoen. Dan wordt goed duidelijk hoe de verschillende vakken met elkaar te maken hebben. Zo’n project doet niet alleen een beroep op je kennis en vaardigheden, maar ook op je creativiteit! Tijdens zo’n project gaan we vaak de school uit: op excursie. Zo leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen en met je hart.
Een mooie bijkomstigheid is dat deze manier van leren goed aansluit op je vervolgstudie. Want ook op het mbo of hbo is kennis alleen niet meer genoeg.

In leerjaar 3 doen alle leerlingen een ‘Community Project’ voor hun omgeving.

Reizen

In klas 3 ga je op een buitenlandse reis of uitwisseling. De laatste jaren zijn we naar Praag geweest. Het is een gezellige reis, maar ook een reis waar je veel van leert.

Mavo 4

Ben je muzikaal of creatief? Dan kun je bij ons muziek of beeldende vorming als examenvak kiezen.
Met het mavodiploma kun je naar het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Veel van onze mavoleerlingen gaan na het halen van het diploma verder op de havo. Dat doet zo’n 30% van de leerlingen. Landelijk is dat 14%.

Internationaal tweetalig voor iedereen!