IB World School
Tweetalig onderwijs
tto MAVO
tto HAVO
tto VWO
ib DP

Tweetalig onderwijs

De samenleving is in de afgelopen decennia enorm veranderd. Dat betekent dat we als Maartenscollege kritisch blijven kijken naar ons onderwijsaanbod. Past het onderwijs bij de samenleving waarin we leven? En sluit ons onderwijs nog aan bij onze visie? Daarom is al ons onderwijs tweetalig en internationaal op zowel mavo-, havo- als op vwo-niveau. Dit doen we volgens het IB World School principe.

Meer dan een diploma

Leerlingen verlaten onze school met veel meer dan een passend diploma. Ze hebben een brede basis meegekregen om flexibel te kunnen functioneren in deze snel veranderende samenleving. Ze zijn kritische en verantwoordelijke wereldburgers geworden met respect voor zichzelf en anderen. Zij hebben vertrouwen ontwikkeld in de eigen kracht en hebben een sterk moreel kompas. Ze kijken tot slot terug op een onvergetelijke schooltijd.

Dakpanklassen

Op het Maartenscollege volgen leerlingen de eerste drie schooljaren (onderbouw) in dakpanklassen op mavo/havo-niveau en havo/vwo-niveau. Na deze periode kijken we welk niveau bovenbouw past bij de leerling, natuurlijk in samenspraak met de leerling.

Meertaligheid

Het internationale karakter van ons onderwijs komt sterk naar voren in de meertaligheid. Er wordt altijd een aantal vakken in het Engels gegeven.

  • In de tto-mavo/havo dakpanklas is minstens 30% van alle lessen in het Engels.
  • In de tto-havo/vwo dakpanklas is minstens 50% van alle lessen in het Engels.

Voor het volgen van tweetalig onderwijs vragen we geen extra voorkennis van het Engels. Iedere leerling die groep acht goed heeft afgerond, kan tweetalig onderwijs volgen.