Internationaal
Tweetalig
tt MAVO
tt HAVO
tt VWO
ib DP

tt VWO

Op het Maartenscollege volg je VWO de eerste drie jaar in een combiklas van HAVO/VWO. Daarna ga je naar tt VWO 4 en kun je na drie jaar je VWO-diploma halen. Na tt VWO 4 kun je ook kiezen voor het IB Diploma Programma aan de International School Groningen.

Lessentabel tto-HAVO/VWO

In leerjaar 1 t/m 3 hebben onze leerlingen 31 lesuren per week.
In de brugklas zijn daarvan 19 lessen in het Engels en 11 lessen in het Nederlands. De 31ste les is een lesuur voor extra ondersteuning of extra verrijking. Dit kan in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de keuze.
In de hogere leerjaren neemt het aandeel Engels wat af en het aandeel Nederlands wat toe.

Vakken in het Engels Aantal uren per week
English 4
Geography 2
History 2
Design 2
Music 1
Visual Arts 2
Science 3
Physical and Health Education 3
Totaal 19
Vakken in het Nederlands Aantal uren per week
Nederlands 3
Wiskunde 3
Levensbeschouwing en maatschappijleer 1
Frans 3
Mentorles 1
Totaal 11

Voordat je begint

Na je aanmelding nemen wij contact op met je basisschool om te kijken of je misschien nog wat extra hulp nodig hebt met taal en/of rekenen. Als dat zo is, gaan we daar in het begin van het schooljaar mee aan de slag.

Zit je op de goede plek?

In de eerste en tweede klas kijken we of je op de goede plek zit. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de havo|vwo-combiklas beter bij je past. Als je dat wilt én kunt, mag je aan het eind van het schooljaar overstappen. Na leerjaar 3 bepalen we of je verder gaat in havo 4 of in vwo 4.

Vakoverstijgende projecten

Ieder jaar organiseren we op school projecten waaraan meerdere vakken meedoen. Dan wordt goed duidelijk hoe de verschillende vakken met elkaar te maken hebben. Zo’n project doet niet alleen een beroep op je kennis en vaardigheden, maar ook op je creativiteit! Tijdens zo’n project gaan we vaak de school uit: op excursie. Zo leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen en met je hart.

Een mooie bijkomstigheid is dat deze manier van leren goed aansluit op je vervolgstudie. Want ook op het hbo of de universiteit is kennis alleen niet meer genoeg.

In leerjaar 3 doen alle leerlingen een ‘Community Project’ voor hun omgeving.

tt VWO 4

In tt VWO 4 krijg je les op vwo-niveau. Nog steeds is ten minste de helft van de vakken in het Engels.

Je maakt al een voorlopige profielkeuze voor een later vwo-diploma. Daarbij behoud je ten minste één vak uit ieder vakgebied. Je blijft dus een brede opleiding volgen.

Als je geschiedenis in je pakket hebt, ga je op reis naar Ieper (België).

In vwo 4 doe je je Personal Project. Aan het eind van het jaar sluit je het Middle Years Programme af. Hiervoor ontvang je een Record of Achievement.

Aan het eind van vwo 4 kun je kiezen. Wil je een Nederlands vwo-diploma, dan ga je door naar vwo 5 en daarna vwo 6. Wil je een IB-diploma, dan ga je naar IB 1 en later IB2 op de International School Groningen.

Vwo 5 en 6

Je kiest voor een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

In klas 5 ga je op reis naar Barcelona.

Leerlingen die de tweetalige route hebben doorlopen, kunnen naast het vwo-diploma ook het IB-examen doen in het vak IB English Language and Literature.

Met het vwo-diploma kun je naar de universiteit.

Internationaal tweetalig voor iedereen!