MYP-methode

Internationaal onderwijsprogramma

Het Maartenscollege werkt met een internationale onderwijsmethode; het Middle Years Programme (MYP). Het betreft een internationale didactiek die inmiddels al zeventien jaar met succes in het Tweetalig Onderwijs van de school wordt ingezet. In september 2018 zijn we als eerste school in Nederland gestart met het invoeren van het MYP op de Nederlandse afdeling.

Kenmerkend voor het MYP

Alle onderbouwleerlingen krijgen op de nieuwe manier les. Je krijgt in het MYP alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om jou op te leiden voor een beroep dat nu nog niet bestaat, in een toekomst die sterk verandert.

Binnen het MYP word je op verschillende onderdelen beoordeeld. Dit kan per vak verschillen. Bij aardrijkskunde bepalen kennis, onderzoek doen, communicatie en kritisch denken bijvoorbeeld je eindcijfer. Wil je meer weten over het MYP? Kijk dan hier.

Goed voorbereid op een vervolgopleiding

De nieuwe manier van lesgeven is een goede voorbereiding op het Wetenschappelijk Onderwijs, maar daarnaast ook op het bedrijfsleven. De focus ligt namelijk niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden om kennis te ondersteunen. Vaardigheden die een beroep in de toekomst vereisen.

Mavo
Havo
Atheneum
Gymnasium
Tweetalig onderwijs
MYP Nederlands
International School

MYP-methode

Internationaal onderwijsprogramma

Het Maartenscollege werkt met een internationale onderwijsmethode; het Middle Years Programme (MYP). Het betreft een internationale didactiek die inmiddels al zeventien jaar met succes in het Tweetalig Onderwijs van de school wordt ingezet. In september 2018 zijn we als eerste school in Nederland gestart met het invoeren van het MYP op de Nederlandse afdeling.

Kenmerkend voor het MYP

Alle onderbouwleerlingen krijgen op de nieuwe manier les. Je krijgt in het MYP alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om jou op te leiden voor een beroep dat nu nog niet bestaat, in een toekomst die sterk verandert.

Binnen het MYP word je op verschillende onderdelen beoordeeld. Dit kan per vak verschillen. Bij aardrijkskunde bepalen kennis, onderzoek doen, communicatie en kritisch denken bijvoorbeeld je eindcijfer. Wil je meer weten over het MYP? Kijk dan hier.

Goed voorbereid op een vervolgopleiding

De nieuwe manier van lesgeven is een goede voorbereiding op het Wetenschappelijk Onderwijs, maar daarnaast ook op het bedrijfsleven. De focus ligt namelijk niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden om kennis te ondersteunen. Vaardigheden die een beroep in de toekomst vereisen.

vorige