MYP Nederlands2017-12-11T10:16:10+00:00

MYP Nederlands

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we op de Nederlandse afdeling met een MYP groep. Zit jij in groep 8 en zoek je een uitdagende vorm van onderwijs, maar je wil geen tweetalig onderwijs volgen, dan kan je naar het Maartens MYP in het Nederlands.

Al bijna 15 jaar bieden wij op het Maartenscollege tweetalig onderwijs. Tweetalig Onderwijs op het Maartens betekent niet alleen dat je de helft van de lessen in het Engels krijgt, het onderwijsprogramma ziet er ook heel anders uit. We werken namelijk met een internationaal programma, het International Baccalaureate MiddleYears Programme, ofwel MYP. Het is een program­ma dat in de hele wereld op een groot aantal middelbare scholen gevolgd wordt. Ook de International School (ISG) werkt met dit programma. Dit internationale programma bieden we vanaf schooljaar 2018-2019 ook aan op de Nederlandse afdeling.

Als je kiest voor het MYP, dan krijg je alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om je op te leiden tot een zelfstandige wereldburger.

Mavo
Havo
Atheneum
Gymnasium
Tweetalig onderwijs
MYP Nederlands

MYP Nederlands

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we op de Nederlandse afdeling met een MYP groep. Zit jij in groep 8 en zoek je een uitdagende vorm van onderwijs, maar je wil geen tweetalig onderwijs volgen, dan kan je naar het Maartens MYP in het Nederlands.

Al bijna 15 jaar bieden wij op het Maartenscollege tweetalig onderwijs. Tweetalig Onderwijs op het Maartens betekent niet alleen dat je de helft van de lessen in het Engels krijgt, het onderwijsprogramma ziet er ook heel anders uit. We werken namelijk met een internationaal programma, het International Baccalaureate MiddleYears Programme, ofwel MYP. Het is een program­ma dat in de hele wereld op een groot aantal middelbare scholen gevolgd wordt. Ook de International School (ISG) werkt met dit programma. Dit internationale programma bieden we vanaf schooljaar 2018-2019 ook aan op de Nederlandse afdeling.

Als je kiest voor het MYP, dan krijg je alle 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waaronder: zelf onderzoeken en ontwerpen, leren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld  technische uitvindingen, duurzaamheid of een eerlijke verdeling op de wereld), niet alleen leren kennen en kunnen, maar ook leren waar bepaalde kennis gebruikt kan worden, samenwerken in projecten; vakoverstijgend werken en leren reflecteren. Dit met als doel om je op te leiden tot een zelfstandige wereldburger.

vorige