Samen met ouders

Ouders zijn onze partners. We hebben hetzelfde doel: maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter en onze leerling. We hebben daarbij verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wij zien u als de opvoeders. Wij ondersteunen bij de vorming en de groei van de leerlingen via het onderwijs. We gaan ervan uit dat ouders vertrouwen hebben in ons en dat zij actief en constructief betrokken zijn en hoge verwachtingen hebben van hun kind en de school. Om u in staat te stellen de resultaten van uw kind te volgen, is het mogelijk om mee te kijken in het leerlingvolgsysteem SOMtoday.

Ouders
Onze school
Mentoraat
Ondersteuning

Samen met ouders

Ouders zijn onze partners. We hebben hetzelfde doel: maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter en onze leerling. We hebben daarbij verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wij zien u als de opvoeders. Wij ondersteunen bij de vorming en de groei van de leerlingen via het onderwijs. We gaan ervan uit dat ouders vertrouwen hebben in ons en dat zij actief en constructief betrokken zijn en hoge verwachtingen hebben van hun kind en de school. Om u in staat te stellen de resultaten van uw kind te volgen, is het mogelijk om mee te kijken in het leerlingvolgsysteem SOMtoday.

volgende