Ouderparticipatie
Financieel
Huiswerk en ondersteuning
Kwaliteit en onderwijsresultaten
Schoolvakanties
Lestijden
Downloads
Ziekmelden

Financieel

Elke leerling is welkom op het Maartens, ongeacht het inkomen van de ouders. Niemand wordt buitengesloten.

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen die voor het onderwijsprogramma noodzakelijk zijn. Dat betekent dat uw kind naast schoolboeken ook recht heeft op:

  • leerboeken, werkboeken project- en tabellenboeken;
  • eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout en metaal.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen, het onderwijs en de school belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en buitenlandse reizen.

Bekijk het totaaloverzicht ouderbijdragen schooljaar 2021-2022
Bekijk hoe de ouderbijdragen opgebouwd met specificatie ouderbijdrage 2021-2022

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen. Leerlingen die de kosten voor bijv. een buitenlandse reis niet kunnen dragen gaan dus ook gewoon mee op reis. Het is wel belangrijk om te weten dat dure activiteiten zoals buitenlandse reizen alleen kunnen doorgaan zolang meer dan 90% van de ouders de noodzakelijke bijdrage ook betaalt. Kortom, de ouderbijdrage is vrijwillig maar ook nodig.

Digitaal factureren

Voor het innen van de ouderbijdrage maakt Stichting Carmelcollege gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten klaarstaat, ontvangen ouders een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer daar is ingelogd, kunnen ouders selecteren aan welke activiteit of dienst zij willen bijdragen. Vervolgens is er keuze uit een drietal betalingsmogelijkheden (via iDEAL, via een factuur of via incasso). Bij een incasso kan gekozen worden voor betaling in termijnen. Wis Collect wordt ook ingezet bij restitutie.