Ouderparticipatie
Financieel
Huiswerk en ondersteuning
Kwaliteit en onderwijsresultaten
Schoolvakanties
Lestijden
Downloads
Ziekmelden

Financieel

Elke leerling is welkom op het Maartens, ongeacht het inkomen van de ouders. Niemand wordt buitengesloten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen, brengen we een ouderbijdrage in rekening. Meer informatie hierover kunt u downloaden via:

Meer informatie over een tegemoetkoming in de ouderbijdrage kunt u vinden op leergeld.nl/ouderinfo

Extra kosten tweetalig internationaal onderwijs

De bijdrage voor tweetalig internationaal onderwijs (TTO) is 375 euro per jaar. Dit is bovenop de vrijwillige ouderbijdrage. De TTO-bijdrage is onder andere nodig voor extra scholing van docenten en extra lesmateriaal. Zijn deze kosten voor u te hoog, dan kunt u gebruik maken van een regeling hiervoor. Neem daarvoor contact op met de rector.

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen die voor het onderwijsprogramma noodzakelijk zijn. Dat betekent dat uw kind naast schoolboeken ook recht heeft op:

  • leerboeken, werkboeken project- en tabellenboeken;
  • eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout en metaal.