Huiswerk en ondersteuning

Het Maartenscollege heeft een ‘open mind’ als je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren en/of andere zaken. Daarvoor hebben we verschillende deskundigen in school. De extra ondersteuning is er op gericht leerlingen het reguliere programma te laten volgen. Dit doen we met een realistische blik: we kunnen veel, maar niet alles. Heldere communicatie en korte lijnen tussen kind, ouder en school staan hierbij voorop.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er als je thuis niet aan het maken van je huiswerk toekomt, als je hulp nodig hebt bij het leren of als je hier en daar wat extra hulp nodig hebt. De huiswerkklas wordt begeleid door studenten van de universiteit, met allemaal een andere achtergrond. Zo zijn er studenten die goed zijn in talen, studenten die veel weten over hoe je kunt leren en zijn er studenten die een exacte studie doen. Daardoor kun je er met al je vragen terecht.

De huiswerkklas is er:

  • Drie dagen per week direct na school
  • Twee uur per dag

Aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden.

Hulp voor leerlingen met dyslexie

Heb je dyslexie? Dan word je extra begeleid. Dat doen we natuurlijk in goed overleg met jou en met je ouders. Hiervoor volgen we in grote lijnen het Protocol Dyslexie VO.

Samenwerkingsverband Passend onderwijs

Het Maartens is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basis- en extra ondersteuning van de aangesloten scholen. Meer informatie is te vinden op de website van dit samenwerkingsverband.

Lente- en Zomerschool

Is er een vak waarop je onvoldoende staat? En wil je toch graag overgaan? Dan is de lente- en/of zomerschool interessant voor je. Tijdens de lenteschool gebruik je de meivakantie om aan één of twee vakken te werken om zo de laatste periode van het schooljaar nog een goede eindsprint in te zetten. Tijdens de zomerschool ga je twee weken extra naar school. Onder leiding van een studiebegeleider ga je in kleine groepen aan de slag met maximaal twee vakken. Zijn de resultaten daarna positief, dan hoef je niet het hele schooljaar over te doen en ga je alsnog over.

Aan Lente- en Zomerschool zijn kosten verbonden.