Extra hulp en ondersteuning

Het Maartenscollege heeft een ‘open mind’ als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en/of gedrag. We kijken wat we kunnen doen en we hebben daarvoor specifieke deskundigheid in school. Voorwaarde is wel dat leerlingen kunnen functioneren in het gewone klassenverband. We bieden geen individuele leertrajecten aan. De extra ondersteuning die wij bieden is erop gericht dat leerlingen het reguliere programma kunnen volgen. Hierin hebben wij een realistische houding: wij willen veel maar kunnen niet alles. In onze leerlingbegeleiding vinden we korte lijnen en heldere communicatie tussen kind, ouder en school heel belangrijk.

Hulp voor leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie worden vooral ondersteund door hun vakdocenten in de klas, die daarbij geholpen worden door onze ondersteuningscoach. De begeleiding wordt vormgegeven in goed overleg met de leerling en de ouders. Het Maartenscollege volgt in grote lijnen de aanbevelingen uit het Protocol Dyslexie VO.

Samenwerkingsverband Passend onderwijs

Het Maartens is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basis- en extra ondersteuning van de aangesloten scholen. Meer informatie is te vinden op de website van dit samenwerkingsverband.

Lente- en Zomerschool

Een vak waarop je onvoldoende staat overdoen en toch nog overgaan? Dat kan op de zomerschool. Zo voorkomen we dat een leerling die het net niet gehaald heeft een heel jaar over moet doen. Leerlingen komen 10 extra dagen op school van 9 uur tot 4 uur. Onder leiding van een studiebegeleider werken de leerlingen in kleine groepen. In sommige gevallen worden twee vakken bijgespijkerd. Om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de resultaten voldoende zijn voor bevordering naar de volgende klas (en dus om de Zomerschool te voorkomen) bieden we ook de Lenteschool aan. Op de Lenteschool (in de meivakantie) werk je aan een of twee vakken om zo de laatste periode van het schooljaar nog een goede eindsprint in te zetten.

Aan Lente- en Zomerschool zijn kosten verbonden.

Huiswerkklas

Drie dagen in de week, direct na schooltijd, is er op school de mogelijkheid om mee te doen aan een huiswerkklas. De huiswerkklas duurt twee uur en wordt begeleid door studenten van de universiteit.

De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die thuis niet aan het maken van huiswerk toekomen, hulp willen hebben bij verschillende leermethodes of die hier en daar wat extra hulp nodig hebben met verschillende vakken. Bij de huiswerkklas hebben we zowel studenten die goed zijn in talen als studenten die een exacte studie doen om de leerlingen bij te staan. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen met alle vragen geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn de studenten er ook voor om leerlingen studievaardigheden aan te leren.

De huiswerkklas is niet bedoeld om bepaalde leerlingen bijles te geven in één vak. Onze studenten kunnen de leerlingen op weg helpen met uitleg, stimuleren aan het werk te gaan en vragen beantwoorden.

Aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden.

Ouders
Onze school
Mentoraat
Ondersteuning

Extra hulp en ondersteuning

Het Maartenscollege heeft een ‘open mind’ als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en/of gedrag. We kijken wat we kunnen doen en we hebben daarvoor specifieke deskundigheid in school. Voorwaarde is wel dat leerlingen kunnen functioneren in het gewone klassenverband. We bieden geen individuele leertrajecten aan. De extra ondersteuning die wij bieden is erop gericht dat leerlingen het reguliere programma kunnen volgen. Hierin hebben wij een realistische houding: wij willen veel maar kunnen niet alles. In onze leerlingbegeleiding vinden we korte lijnen en heldere communicatie tussen kind, ouder en school heel belangrijk.

Hulp voor leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie worden vooral ondersteund door hun vakdocenten in de klas, die daarbij geholpen worden door onze dyslexiecoach. De begeleiding wordt vormgegeven in goed overleg met de leerling en de ouders. Het Maartenscollege volgt in grote lijnen de aanbevelingen uit het Protocol Dyslexie VO.

Samenwerkingsverband Passend onderwijs

Het Maartens is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basis- en extra ondersteuning van de aangesloten scholen. Meer informatie is te vinden op de website van dit samenwerkingsverband.

Lente- en Zomerschool

Een vak waarop je onvoldoende staat overdoen en toch nog overgaan? Dat kan op de zomerschool. Zo voorkomen we dat een leerling die het net niet gehaald heeft een heel jaar over moet doen. Leerlingen komen 10 extra dagen op school van 9 uur tot 4 uur. Onder leiding van een studiebegeleider werken de leerlingen in kleine groepen. In sommige gevallen worden twee vakken bijgespijkerd. Om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de resultaten voldoende zijn voor bevordering naar de volgende klas (en dus om de Zomerschool te voorkomen) bieden we ook de Lenteschool aan. Op de Lenteschool (in de meivakantie) werk je aan een of twee vakken om zo de laatste periode van het schooljaar nog een goede eindsprint in te zetten.

Aan Lente- en Zomerschool zijn kosten verbonden.

Huiswerkklas

Drie dagen in de week, direct na schooltijd, is er op school de mogelijkheid om mee te doen aan een huiswerkklas. De huiswerkklas duurt twee uur en wordt begeleid door studenten van de universiteit.

De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die thuis niet aan het maken van huiswerk toekomen, hulp willen hebben bij verschillende leermethodes of die hier en daar wat extra hulp nodig hebben met verschillende vakken. Bij de huiswerkklas hebben we zowel studenten die goed zijn in talen als studenten die een exacte studie doen om de leerlingen bij te staan. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen met alle vragen geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn de studenten er ook voor om leerlingen studievaardigheden aan te leren.

De huiswerkklas is niet bedoeld om bepaalde leerlingen bijles te geven in één vak. Onze studenten kunnen de leerlingen op weg helpen met uitleg, stimuleren aan het werk te gaan en vragen beantwoorden.

Aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden.

vorige