Schoolleiding

Op het Maartens en de International School Groningen (ISG) werken zo’n 150 leraren, stagiaires en vrijwilligers dagelijks aan een fijn schoolklimaat. Dit doen ze onder leiding van een eindverantwoordelijke schoolleider, rector Roel Scheepens. Hij is integraal verantwoordelijk voor het Maartenscollege en de International School Groningen.
De rector geeft leiding aan het managementteam van de school, dat verder bestaat uit de teamleiders en de directeur van de Internationale School Groningen.