Werken bij het Maartenscollege en de International School Groningen

Werken op het Maartenscollege betekent werken op een Nederlandse IB World School waar we in de eerste drie of vier jaar werken volgens het Middle Years Programme van het Internationaal baccalaureaat (IB). Dit programma legt de nadruk op intercultureel begrip, zorgzaamheid en verrijking. Op deze manier willen we leerlingen een uitdagende en veelzijdige opleiding bieden. Zodat ze als toekomstige volwassenen in staat zijn een betere wereld te creëren door middel van interculturele communicatie, begrip en respect. Op www.ibo.org staat hierover meer.

Concreet betekent dit dat we in de lessen leerlingen laten leren door veel samen te werken in verschillende en veelvuldige projecten, vaak ook vakoverstijgend. Leerlingen gaan uit van een ‘probleem’ en zetten hierin hun eigen onderzoek op. Ze presenteren hun bevindingen en krijgen in elk vak uitgebreide feedback. De docent heeft hierbij een duidelijke coachende rol en ontwikkelt hiervoor ook eigen lesmateriaal.  (Meer informatie over het MYP is te vinden in onze schoolgids.) Het meest in het oog springende aspect van ons onderwijs is de tweetaligheid van het programma, waarbij de eerste drie leerjaren van mavo/havo meer dan een derde van de lessen in het Engels wordt gegeven. Op havo/vwo is zelfs twee derde van de lessen in het Engels.

Wij zijn op zoek naar collega’s die gepassioneerd zijn over hun vak en het leren van leerlingen, en die in staat zijn een wellicht nog onbekend onderwijsconcept te omarmen en uit te dragen. Een docent op het Maartenscollege is ook internationaal georiënteerd. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen openstaan voor verschillende culturen, achtergronden en perspectieven verwelkomen we sollicitaties van alle achtergronden. Nederlands of Engels als eerste taal is geen vereiste voor een onderwijsfunctie, tenzij dat vermeld staat bij de vacature. Je moet als docent wel bekwaam zijn in het Engels of je willen bekwamen omdat in diverse bijeenkomsten de voertaal soms Engels is.

Het Maartenscollege is een relatief kleine school met zo’n 100 docenten en rond de 800 leerlingen waar een positieve en collegiale werksfeer de boventoon voert. Together we enable our students and each other, to be a lifelong learner.

Alle vacatures zijn te bekijken via de site van Carmel, www.carmel.nl.