Poetry Slam

Wie denkt dat gedichten en poëzie bij uitstek iets zijn voor boekenwurmen en stoffige Shakespeare-adepten heeft het mis! Over de gehele wereld heeft dit literaire genre de afgelopen decennia een vlucht genomen en heeft zich in de Slam!-variant ontwikkeld tot een energieke en intense podiumkunst waarbij spitsvondigheid, taalgegoochel, emotionele precisie en ‘stage presence’ sleutelingrediënten zijn.

Communicatie is het kernconcept in de lessen Nederlands en Engels voor TTO 4 gedurende de eerste periode van dit jaar, en onderzocht wordt hoe taal gebruikt kan worden om te grijpen, te roeren, te pakken en, ja, zelfs te verwonden. Hoe onze Slam! Poets hun publiek weten te raken, kunt u zelf komen aanschouwen tijdens de eerste Poetry Slam! van het Maartenscollege. Plaats van handeling is de Green Room (voormalige mediatheek) op 13 november in de vooravond. Precieze tijd en duur worden tijdig gecommuniceerd.

2017-10-09T09:35:15+00:00