Live the Dream!

We hebben op 9 december 2020 met trots en met instemming van de MR ons nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar vastgesteld. Het gaat daarin o.a. over onze verdere ontwikkeling als IB World School. Ons nieuwe schoolplan 2021-2025 kunt u hier bekijken.