Time-out schoolexamens!

Zojuist heeft de VO-raad aan alle leden geadviseerd met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor wat betreft de schoolexamens. Carmel neemt dat advies over. De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen. Medewerkers, leerlingen en ouders worden direct hierover op de hoogte gebracht.

De leerlingen die de berichtgeving op deze korte termijn hebben gemist worden weer naar huis gestuurd. Het is ontzettend vervelend voor iedereen die zoveel tijd en energie heeft gestoken in de voorbereidingen, maar we kunnen niet anders dan het advies opvolgen.

Als reden voor de oproep geeft de VO-raad aan dat er na de persconferentie van het kabinet – waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd – grote verwarring is ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen.

Carmelscholen blijven tot nader bericht open voor opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen, of voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden.

Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens en/of de eindexamens zullen we hierover communiceren.

Lees het hele bericht op de website van de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/vo-raad-wil-time-out-voor-schoolexamens