Campus

Haalbaarheidsonderzoek naar toekomstplannen huisvesting op onze campus.

Feasability study into future development of the campus.

https://gemeente.groningen.nl/maartenscollege.