Maartenscollege is trots op…

We zijn trots op onze leerlingen en onze leraren. Samen zorgen ze voor een goede sfeer op onze school. We zijn ook trots op al onze extra’s en onze activiteiten. Met dit alles willen we leerlingen een onvergetelijke schooltijd bezorgen. Wij zijn trots op onze:

Maartenscollege is trots op…

We zijn trots op onze leerlingen en onze leraren. Samen zorgen ze voor een goede sfeer op onze school. We zijn ook trots op al onze extra’s en onze activiteiten. Met dit alles willen we leerlingen een onvergetelijke schooltijd bezorgen. Wij zijn trots op onze:

Reizen

Je gaat op het Maartens op reis naar het buitenland. Dat zijn reizen waar je veel van leert: hoe hebben kinderen in andere landen het, thuis en op school? De wereld groter is dan alleen Haren, of Groningen of Nederland.

 • Je gaat tijdens je opleiding met je klas op reis.

 • Uitwisseling: kinderen uit bijvoorbeeld Spanje komen een week hier en jij gaat een week naar hen. Heel leerzaam en razend interessant!

 • Maar we organiseren ook samen met leerlingen reizen naar Duitsland, Polen, België, Frankrijk, zelfs naar China, Ghana en Cambodja.

 • We organiseren jaarlijks een skireis

Toneel en expositie

We organiseren veel activiteiten waarbij jijzelf op het podium kunt staan of waar we podium geven aan jouw werk.

 • Toneellessen Nokid

 • Open podium

 • Eindexamenexpositie Kunst Beeldend

 • Eindexamen slotconcert muziek

 • Shakespeare performance

Awards

We reiken op het Maartens een aantal awards uit:

 • Carmel award voor het beste profielwerkstuk

 • TTO/MYP award

 • Maartens award

Sport

Sportieve uitdagingen gaan we op het Maartens niet uit de weg. Zo hebben we jaarlijks:

 • Athene Spelen

 • 4 mijl van Groningen

 • Sportdagen

 • Voetbalwedstrijden landelijk

 • Hockeywedstrijden landelijk

Wizkids

Wil je je kennis meten op het hoogste niveau? Daar krijg je in het Maartens volop kansen voor.

 • Debatdag

 • Natuurkunde Olympiade

 • Wiskunde Olympiade

 • Grote ‘Ken je klassieken’ quiz

 • Finale Eloquenti

Bijzondere projecten

Een aantal bijzondere dagen in ons schooljaar:

 • Herdenken; het is goed om te leren van de geschiedenis. Daarom herdenken we.

 • CKV-dag; diverse kunst en cultuur workshops buiten de school

 • Maartensdag; op 11 november maken we met inzet van een ieders talent zichtbaar waar de school voor staat: internationalisering, gemeenschapszin en wereldburgerschap.

 • Gedichtendag

Goede Doelen

Leerlingen die onze school verlaten, hebben meer dan een passend diploma op zak. Ze zijn verantwoordelijke wereldburgers met een sterk moreel kompas. Onze leerlingen zetten zich samen met onze collega’s in voor veel verschillende goede doelen.

 • We zamelen geld in met Maartens in actie.

 • In Noord Ghana hebben we een school van meubilair en leermiddelen voorzien.

 • The Lovely Leah Foundation; is opgericht in herinnering aan oudleerling Leah, die kort voor haar 19e verjaardag is overleden. De foundation wil in samenwerking met het umcg jong volwassen kankerpatiënten ondersteunen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen. De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen verspreid over de klassen 1 tot en met 6, die opkomen voor de belangen van de leerlingen.

 • Ze helpen bij het aannemen en beoordelen van nieuwe medewerkers,

 • ze behandelen klachten van leerlingen en

 • bekijken en geven commentaar op schoolzaken die hen aangaan.

Contactouders

We hebben op onze school hele betrokken ouders. Naast de MR hebben we een hele actieve groep contactouders die veel voor onze school doen. Elk onderwijsteam heeft een contactoudergroep die een aantal keren per schooljaar bijeenkomt in het bijzijn van de teamleider. Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken die direct te maken hebben met het onderwijs.